Blog naukowy z Warszawy. Zdobądź wiedzę z języków obcych, nauki śpiewu...

Zespoły sensoryczne

Zespoły sensoryczne powstają wówczas, gdy jakiś bodziec aktywizuje ślad innego bodźca, świe>j utrwalonego lub wchodzącego w skład dawniejszego doświadczenia, i wiąże się z nim czasowo, przy równoczesnym odbiciu myślowym podobieństwa bodźców, a zarazem i ich różnic.

Oto szereg 20 zgłosek bez sensu, z którym spotkamy się jeszcze w tym rozdziale: 1. tah, 2. mil, 3. gor, 4. paz, 5. nis, 6. deż, 7. sup, 8. zan, 9. łen, 10. rag, ll.fir, 12. kol, 13. bag, 14. sew, 15. pyn, 16. zab, 17. fun, 18. wej, 19. hor, 20. tas.

Z tego szeregu osoba badana R. G. zapamiętała 5 zgłosek, a mianowicie: 1. tah, 8. zan, 10. rag, 13. bag i 20 tas. Stosunek odbicia pamięciowego do układu bodźców wygląda następująco:

W zestawieniu tym zaznaczona jest równocześnie kolejność odtworzeń. Bardzo pomocna okazała się tutaj wypowiedź samo- obserwacyjna. Kiedy zobaczyłam ostatnią zgłoską „tas”, przypomniała mi sią dobrze zapamiętana pierwsza „tah” i tak je razem zapamiętałam jako podobny początek i koniec. (Przy zgłosce „zan” zaktywizowało się u O. nazwisko Zan.) Przy zgłoskach „rag, bag” uderzyło mnie podobieństwo t pomyślałam nim tak wyraźnie, że nawet nie zauważyłam, co było po tym „bag”. iedy na końcu odżyło we mnie przy „tas” pierwsze „tah”, tamtą parę eż sobie przypomniałam.

Jest tu jeszcze jeden bardzo charakterystyczny moment, na tory osoba badana nie zwróciła uwagi, a mianowicie odtworzyła na obie podobne pary razem, jedną po drugiej, przy czym róż- ica czasu była minimalna (2 sekundy), podczas gdy między 13 zgłoską a 8 upłynęło 9 sekund. Zgłoski 1 i 20 utworzyły jeden espół pamięciowy na podstawie podobieństwa sensorycznego, iezależnie cd położenia w szeregu, podobnie zgłoski 10 i 13, a po- adto te dwie pary „podobnych zgłosek” stały się składnikami większego zespołu, tym razem opartego nie na podobieństwie sensorycznym, lecz na treściowym (dwie pary podobnych zgłosek).

Należy wątpić w to, czy mogą powstawać czysto sensoryczne zespoły, pamięciowe, gdyż przy aktywizowaniu śladów przez bodźce zachodzi uogólnione odzwierciedlanie podobieństwa. Pewne jest to, że czynnikiem decydującym o ich przynależności do zespołu jest podobieństwo sensoryczne, gdyż ono spowodowało ich względnie równoczesne wystąpienie i włączenie w jedną strukturę śladową.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.