Blog naukowy z Warszawy. Zdobądź wiedzę z języków obcych, nauki śpiewu...

ZASTOSOWALNOSC TESTÓW DO BADAŃ NAD OCENAMI CZ. II

Nie mniej ważna jest różnica celu stosowania metody jednej i drugiej. Stawiając pytania, ankieter chce się dowiedzieć od badanego czegoś, czego nie zna, a co zazwyczaj odnosi się do pewnego zakresu jego doświadczenia osobistego. Natomiast dając do rozwiązania określone zadania testowe, badający chce sprawdzić, jak dalece osoba badana „znajduje się na poziomie” w zakresie jakiejś zdolności, umiejętności, sprawności, jakiegoś przygotowania do pewnych działań. Znaczy to, że na „zapleczu” danego testu psychologicznego znajdują się jakieś sprawdzone lub tylko wymagane, albo i domniemane, postulaty bądź przekonania co do przeciętności w danym zakresie zdolności, umiejętności, sprawności itp. Pośrednio – co do „prawidłowych” odchyleń od przeciętności. Ankieter – zwięźle ujmując – chce poznać nieznany mu stan rzeczy, „testolog” chce sprawdzić stopień i jakość przystosowania się badanego do pewnych wymagań. Dodać warto, że mogą zachodzić i zachodzą formy pośrednie między ankietą a testem, zarazem między odpowiednimi sposobami działań badawczych.

Stawiając zadania do rozwiązania, a nie pytania dopuszczające dość znaczną swobodę odpowiedzi, „testolog” stara się przestrzegać zasad ścisłości i dokładności: dokładnie formułuje zadania, określa wymagany sposób ich rozwiązania, przyjmuje i stosuje ścisły sposób liczbowej oceny jakości rozwiązań, zazwyczaj utożsamiany z mierzeniem ich poprawności. Stąd w badaniach za pomocą testów od samego początku występują różne rygory, liczby, pomiary względnie oceny liczbowe traktowane jako pomiary. Ankieterzy też wprawdzie miewają do czynienia z liczeniem i z liczbami, ale na ogół dopiero w trakcie opracowywania już zebranego materiału ankietowego.

Znacznie bliższa jest droga do eksperymentu psychologicznego od testu aniżeli ankiety, w ogóle zaś od metody pytań i odpowiedzi. Test sam przez się, i to nawet test dobrze znormalizowany, nie jest równoznaczny z metodą eksperymentalną. A więc również badania testowe nie są po prostu eksperymentem psychologicznym (czym się niektórym psychologom wydają). Test jest w zasadzie narzędziem czy sposobem badania diagnostycznego, czyli służącego do stwierdzenia pewnego stanu rzeczy. Jednakże dzięki swym szczególnym własnościom, o których mowa była wyżej (ścisłość, dokładność, wyraz liczbowy, pomiar) test może stanowić i nierzadko stanowi niezbędny składnik badań psychologicznych o charakterze eksperymentalnym.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.