Blog naukowy z Warszawy. Zdobądź wiedzę z języków obcych, nauki śpiewu...

Zapamiętywanie zdania opierające się na jego rozumieniu

Jednakże wiele z tych składników nie wchodzi w skład odtworzenia zdania na skutek braku ujęcia ich związku myślowego z pozostałymi składnikami. – Znaczy to, że przyczyną różnic jest w większym stopniu ujmowanie stosunków między przedmiotami aniżeli samo wyodrębnianie przedmiotów. Wyodrębnianie przedmiotów, a w większym jeszcze stopniu ujmowanie stosunków między nimi, zależy od przygotowania, od wiedzy, od doświadczenia myślowego osoby recepującej zdanie. Przy analizie pamięciowego odbicia noweli wystąpił bardzo wyraźnie fakt, że braki w rozumieniu wyrazów powodują braki w ich zapamiętaniu i jeszcze poważniejsze braki w rozumieniu całości. To, co dotyczy tekstu opisowego, w jeszcze większym stopniu dotyczy tekstu czy zdania o treści abstrakcyjnej. I w tym właśnie tkwi główna przyczyna znacznych różnic w odbiciu pamięciowym pojedynczego zdania u różnych osób. Zestawienie wyróżnionych poprzednio trzech stopni zapamiętania z przygotowaniem w zakresie matematyki tych osób, od których pochodzą te odtworzenia, wykazuje z całą wyrazistośtią leżącą u podstawy zależność. Dane liczbowe przedstawiają się następująco:

Po lewej stronie grupy odbicia pamięciowego: I – fragmentarycznego, II – właściwego zrębowego, III – właściwego pełnego. Po prawej stronie wyrażona w procentach liczba osób, które jako autorzy odtworzeń danej grupy orientują się, co to jest liczba, równanie, język liczb, wiedzą, jaki jest związek matematyki z miernictwem, budownictwem, jednym słowem jako tako orientują się w matematyce. grupa I – 6°/o grupa II – 17/o grupa III – 42°/o

A zatem zapamiętywanie zdania opierające się na jego rozumieniu kształtuje się w zależności od przygotowania w tej dziedzinie poznania, do której treściowo dane zdanie należy. Ogólniej mówiąc, o zapamiętaniu zdania decyduje w tym wypadku związek z doświadczeniem poznawczym danej osoby.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.