Blog naukowy z Warszawy. Zdobądź wiedzę z języków obcych, nauki śpiewu...

Zapamiętanie bodźców

Dzięki czemu bodźce te są zapamiętywane przez ogromną większość osób? „Mickiewicz” jest jedynym nazwiskiem w grupie 20 wyrazów, ponadto szczególnie silnie wiąże się z wiedzą prawie wszystkich osób badanych, jeżeli już nie z ich głębszym przeżyciem. Wyraz „harakiri” jest najbardziej charakterystycznym, odbijającym się od pozostałych wyrazów. Znamienne jest, że zapamiętało go 6 osób (w tym 2 w postaci częściowo zniekształconej), które nie znały jego znaczenia. Wyraz „gwałt” ma silne emocjonalne zabarwienie. Jest rzeczą charakterystyczną, że z ogólnej liczby 30 kobiet – wyraz ten zapamiętało 27, a z ogólnej liczby 20 mężczyzn – tylko 7. Obydwa wyrazy, i „harakiri”, i „gwałt”, są jedynymi rzeczownikami – w całej grupie 20 wyrazów – oznaczającymi nie przedmioty, lecz czynności. Wyniki eksperymentów GĘ-4-A i B sprowadzają się do następujących punktów:

– 1. Zapamiętywanie zamierzone luźnych wyrazów jest o około 15°/o skuteczniejsze od zapamiętywania samorzutnego.

– 2. Zapamiętywanie zamierzone opiera się w znacznie szerszym zakresie aniżeli samorzutne na powstających w procesie recepcji materiału związkach między poszczególnymi składnikami (wyrazami). Związki te z jednej strony powstają bez udziału świadomości, z drugiej – są rezultatem specjalnej aktywności myślowej osób recypujących materiał.

– 3. Powstające w toku recepcji związki między poszczególnymi składnikami zbioru łączą te składniki w grupy ułatwiające ich odtwarzanie, przy czym grupy te mają oparcie w jednej z dwóch właściwości bodźców:

– a) w powiązaniach treściowych (naturalnych lub sztucznych),

– b) w podobieństwach pierwszosygnałowych (najczęściej dźwiękowych).

– 4. Zapamiętanie zamierzone przy odtwarzaniu prowadzi do lepszej orientacji w rozmieszczeniu materiału, w kolejnym następstwie poszczególnych jego składników. Podstawą tej lepszej orientacji jest świadome tworzenie w toku recepcji ramowych powiązań w postaci punktów orientacyjnych przechodzenia w myśli od jednych do drugich i odnoszenia do nich pozostałych składników. Im szerszy zakres świadomych operacji myślowych, tym łatwiejsza owa orientacja.

– 5. Zarówno w zapamiętaniu zamierzonym, jak i samorzutnym zbioru wyrazów przejawia się w przypadkach wyrazów o maksymalnym wskaźniku pamięciowym zależność zapamiętywania od emocjonalnego charakteru bodźców, od ich odmienności jakościowej i powiązania z minionym doświadczeniem.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.