Blog naukowy z Warszawy. Zdobądź wiedzę z języków obcych, nauki śpiewu...

STYLE UCZENIA SIĘ CZ. III

TRZECI STYL UCZENIA SIĘ. Ludzie reprezentujący ten styl (umownie decydenci) odbierają informacje głównie na drodze abstrakcyjnych przemyśleń. Podobnie jak przedstawiciele drugiego stylu, z zainteresowaniem wysłuchują wykładów, lekcji i wystąpień. Zdobyte informacje przetwarzają dla swoich potrzeb poprzez praktyczne eksperymentowanie. Sprowadza się to do tego, że starają się znaleźć zastosowanie dla idei i pomysłów. Ich styl wyróżnia się tym, że:

– wykazują zdolności w znajdowaniu praktycznych zastosować dla idei i pomysłów:

– wybierają zawody, w których na co dzień mają do czynienia bardziej ze stroną techniczną zagadnień (inżynierowie) niż ze społeczną (lekarze, prawnicy):

– lubią eksperymentować, konstruować i sprawdzać, jak coś działa:

– ich mocną stroną jest bycie na „ty” z planami i rozkładami:

– żyją według zasady: Wcielaj wiedzę w życie:

– uwielbiają rozwiązywanie problemów i podchodzą do tego bardzo praktycznie:

– ich ulubione pytania to: Jak?, Jak to działa?, Jak to można ulepszyć?, Jak wykorzystać zdobytą wiedzę, aby być bardziej produktywnym?

CZWARTY STYL UCZENIA SIĘ. Reprezentują go ludzie, którzy uzyskują wiedzę poprzez doświad- czenia (umownie praktycy), szukając niezwłocznie sposobów, aby ją zastosować w praktyce. Zdobyte informacje przetwarzają w drodze praktycznych doświadczeń. Dążą do łączenia elementów w funkcjonalne całości. Charakteryzuje ich to, że:

– cenią sobie wiedzę z „pierwszej ręki” – wykłady i lekcje nie są dla nich:

– bardziej polegają na swoim zdrowym rozsądku niż na logicznych analizach:

– są energiczni, nie mogą usiedzieć w miejscu i lubią podejmować ryzyko:

– bardzo łatwo adaptują się do nowych sytuacji i szybko nawiązują kontakty z nowo poznanymi ludźmi:

– potrafią szybko wyciągać praktyczne wnioski:

– swoim zdroworozsądkowym podejściem do życia starają się zarazić innych ludzi:

– ich ulubione pytania to: Co się stanie, gdy…?, Jeśli te informacje są praktyczne, to jak jeszcze mogę je wykorzystać?, Jak to zrobić najszybciej?

Podane style, tak jak pierwiastki chemiczne, bardzo rzadko występują w czystej postaci. Każdy z nas z reguły reprezentuje mieszaninę dwu stylów z przewagą jednego. Ważne jest jednak, żebyś był w stanie wyodrębnić swój dominujący styl i w większym stopniu skoncentrował się na charakterystycznych dla niego cechach, co niewątpliwie przyczyni się do efektywniejszego uczenia się. Żeby ułatwić sobie zadanie, zapoznaj się z podanymi poniżej relacjami: zdolności a typ uczenia się.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.