Blog naukowy z Warszawy. Zdobądź wiedzę z języków obcych, nauki śpiewu...

Stany wywołane przez schizofrenię i ciężką depresję

Komunikacja jest zagadnieniem ogromnie złożonym, nic więc dziwnego, że zdarzają się błędy. Ważną rolę w przenoszeniu informacji odgrywają emocje. W pewnych sytuacjach możemy aż zaniemówić, gdyż inni ludzie wprawiają nas w stan takiego osłupienia, że nie znajdujemy języka w gębie.

Najdrastyczniejszymi przykładami odcięcia się od świata zewnętrznego są stany wywołane przez schizofrenię i ciężką depresję. Gdy świat jawi się jako miejsce groźne i gdy człowiek nie widzi żadnych sposobów na uporanie się z problemami bądź nie widzi możliwości obrony przed żądaniami napływającymi ze środowiska, to sytuacja taka przedstawia się człowiekowi jako wielkie dla niego zagrożenie, a podświadomość zaczyna budować zaporę ochronną przeciwko światu zewnętrznemu. Umysł podświadomy jedynie odcina człowieka, uniemożliwiając światu dostęp do niego i krzywdzenie go.

Częścią tego mechanizmu obrony może być stworzenie świata wewnętrznego posiadającego swój własny język, swoje własne znaczenia i symbole niezrozumiałe dla innych ludzi. Jest to niejako nowy język wewnętrzny, odmienny sposób myślenia o świecie, który oddziela schizofrenika od jego środowiska.

W stanie poważnego załamania człowiek wciąż utrzymuje z rzeczywistością kontakt mentalny, ale czyni wszystko, aby uniknąć kontaktów z ludźmi. Wszystko, co nowe, wszystko, co wykracza poza sprawy codzienne, jawi się choremu jako groźne, zatem człowiek ten czym prędzej się od tego odetnie. Jedynym miejscem, gdzie czuje się bezpiecznie, jest łóżko, na którym, przykrywszy się dokładnie kocem, bohater zasłania sobie mentalnymi żaluzjami świat. Przypomina to ucieczkę w łono, gdzie jest dosyć pożywienia i gdzie jest bezpiecznie i ciepło, gdzie nie trzeba robić nic, nie trzeba myśleć ani działać, gdzie można tylko „być” bez żadnych konfliktów czy przepychanki.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.