Blog naukowy z Warszawy. Zdobądź wiedzę z języków obcych, nauki śpiewu...

siew

Pole już od jesieni powinno być starannie przygotowane, pod zasiew. Uprawa wiosenna ma na celu głównie utrzymanie wody i zachowanie struktury gleby, dlatego zaleca się stosowanie włóki i brony. Im drobniejsze są nasiona przewidziane do siewu, tym staranniejsze powinno być przygotowanie pola. Złe wschody nasion wskutek niestarannego przygotowania pola pociągają za sobą najczęściej konieczność zaorania plantacji. Bezpośrednio przed siewem należy pole zwałować i zabronować broną siewna. Dla ułatwienia wysiewu małej ilości nasion można, wprowadzić jakikolwiek balast, np. trociny, drobne wysłodki buraczane,, zmielone kaczany kukurydzy, przesiewany żużel. Balast potrzebny jest zwłaszcza przy wysiewie nasion mało sypkich, np. rajgrasu wyniosłego lub wyczyńca łąkowego. Nasiona mietlicy białawej można mieszać z otrębami, gdyż mają zbliżone ciężary właściwe. Zakładając plantację traw odznaczających się powolnymi wschodami można wysiać jednocześnie, nasiona rośliny wskaźnikowej jakiegokolwiek gatunku jednorocznego, nie zimującego. Przyspieszenie wzejścia nasion gatunków wolno kiełkujących, np. wiechlin, mózgi lub grzebieni cy może nastąpić po uprzedniej stratyfikacji, nasion. W związku z częstym występowaniem różnych chorób grzybowych, zaleca się zaprawianie nasion.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.