Blog naukowy z Warszawy. Zdobądź wiedzę z języków obcych, nauki śpiewu...

Prowadzona imaginacja emocjonalna

Inna technika odkrywania i opracowywania zawartości umysłu podświadomego nosi nazwę „Prowadzona imaginacja emoc- jonana” (Guided Affective Imagery – GAI). Używam tej metody do pracy z pacjentami, którym trudność sprawia wejście w stan hipnotyczny bądź którzy mają problemy z przypominaniem sobie dzieciństwa.

Zamiast poddawania hipnozie pacjent wprowadzany jest tylko w stan relaksu. Zamiast słów: „Jesteś teraz zrelaksowany”, terapeuta powie raczej: „Pozwól, aby twoje nogi rozluźniły się, niech rozluźnią się twoje ręce”, i tak dalej. Różnica polega na tym, że w indukcji hipnotycznej pacjentowi mówi się o tym, co się zaraz stanie, podczas gdy w GAI klienta zachęca się do uczynienia tego samemu.

GAI posługuje się symbolicznymi odpowiednikami podświadomych problemów. Klient jest proszony, aby wyobraził sobie jakiś krajobraz. Może to być, na przykład, łąka, strumyk, las i jakaś góra. Terapeuta sugeruje jeden z tych elementów, powiedzmy-łąkę, i prosi, aby klient opisał mu ją ze szczegółami, dokładnie to, co jawi mu się przed oczyma wyobraźni. Klient poda opis jakiejś spontanicznie pojawiającej się wizji, która pozwoli na uzyskanie pewnego wglądu w jego postawy oraz ogólną sylwetkę wewnętrzną. Na przykład łąka z miękką, zieloną trawą i mnóstwem kwiatów świadczy o osobie stabilnej emocjonalnie, podczas gdy opis kępy krótkiej i twardej trawy, ogrodzonej wysokim żywopłotem, wskazuje na mechanizmy obronne osoby pełnej zahamowań i niepokojów.

Problemy emocjonalne manifestują się poprzez symbole zawarte w opisie krajobrazu oraz wszelkich znajdujących się tam zwierząt i przedmiotów. Ludzie mogą być percypowani jako odległe domostwa, co wskazywałoby na wyobcowanie doświadczane przez klienta. Sytuacja niebezpieczna może pojawić się w GAI pod postacią groźnych zwierząt, jak na przykład lwa czy jakiegoś potwora. Język symboliczny w GAI często posługuje się postaciami ze świata fantazji i bajek. Uzależnione jest to od cech indywidualnych klienta.

GAI nie tylko umożliwia terapeucie uzyskanie wglądu w stan emocjonalny klienta, ale stanowi także pewnego rodzaju narzędzie służące do wprowadzania pozytywnych zmian oraz pokonywania zadawnionych lęków poprzez wspomaganie klienta w konfrontacji z wyobrażeniami. W celu zilustrowania sposobu działania GAI podam kilka przykładów.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.