Blog naukowy z Warszawy. Zdobądź wiedzę z języków obcych, nauki śpiewu...

Promieniowanie i jego koncentracja

Thorndike istotnie napisał to zdanie, ale napisał poza tym wiele innych zdań, które dowodzą, że szukał fizjologicznych podstaw wyjaśniających, dlaczego takie prawdopodobieństwo jest możliwe, tj. mechanizm połączenia.

Z pewnością nie mamy jeszcze możliwości śledzenia wszystkiego, co się dzieje w mózgu, w sposób pozwalający na jednoznaczną interpretację, ale zasadnicze przebiegi procesów mózgowych są nam już dość dobrze znane. Jeżeli Pawłów przeprowadzał badania nad promieniowaniem pobudzenia, to przeprowadzał je w taki sposób, że bez cienia zarozumiałości mógł napisać:

W głębi istoty mózgowej odbywa się pewien określony proces (promieniowanie i jego koncentracja – przypis W. S.), a my mamy możność z matematyczną dokładnością przepowiedzieć wszystko, co dotyczy jego ruchu43.

Nie wiem, czy Guthrie czytał artykuł Pawłowa Fizjologia i psychologia w poznawaniu wyższej czynności nerwowej zwierząt, z którego ten cytat pochodzi, ale chyba zna jego Conditioned Reflexes i to powinno mu wystarczyć do zrozumienia niezaprzeczalnego prawa do ostrożnego mówienia o tym, co się dzieje w mózgu. Można by jeszcze tylko zapytać, na jakiej podstawie sam Guthrie mówi o pobudzeniu i hamowaniu, a nawet i o tym, że natura uczenia się jest wszędzie jednakowa, że jednakowe są jego centralne męchanizmy?

Pytanie o naturę, o mechanizm połączeń stanowiących podstawę zapamiętywania wiąże się ściśle z zagadnieniem wzmocnienia, o którym już mówiłem. Tym razem chodzi nie o czasowy schemat zdarzeń biorących udział w procesie zapamiętywania, lecz o ich powiązanie, o ich model fizjologiczny, na który można by adekwatnie nałożyć model opisowy psychologiczny. Przyjrzyjmy się kolejno modelom stanowiącym najistotniejszy element teoretyczny omawianych poprzednio koncepcji:

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.