Blog naukowy z Warszawy. Zdobądź wiedzę z języków obcych, nauki śpiewu...

POWTARZAĆ – POWTARZAĆ – POWTARZAĆ CZ. II

Powtarzanie ponad minimum. „Dosyć dobrze” to absolutnie nie to samo, co „dobrze” czy „bardzo dobrze”. Jeszcze raz trzeba powiedzieć, że fakt bezbłędnego powtórzenia lekcji zaraz po nauczeniu się jej absolutnie nie gwarantuje możliwości odtworzenia jej już nawet nazajutrz. Niejednemu się wydaje, że powtarzanie czegoś, co już zapamiętał, jest marnowaniem energii i czasu. Tymczasem powtarzanie ponad minimum, powtarzanie czegoś, co już jimiemy utrwala rzecz w pamięci i zwiększa prawdopodobieństwo wiernego jej odtworzenia w przyszłości. Dlaczego nie zapominamy jeździć na łyżwach, grać w tenisa, pisać na maszynie, choćbyśmy tych raz nabytych umiejętności nie używali przez łata? Dlatego, że po nabyciu ich powtórzyliśmy je tysiące razy.

Poprawność i kontrola. Zapamiętujemy stosunkowo szybciej i lepiej, gdy możliwie prędko, choćby już po pierwszym gruntownym przeczytaniu tekstu, przechodzimy do prób odtworzenia go. Ale tu należy przestrzec przed jednym: lepiej nie powtarzać, niż przy powtarzaniu popełniać błędy. Ważne psychologiczne prawo powiada, że im częściej powtarzamy jakiś ruch czy inną reakcję, tym z większym prawdopodobieństwem, pewniej, łatwiej i szybciej powtórzymy ją następnym razem. To prawo obowiązuje zarówno w odniesieniu do reakcji prawidłowych, jak i fałszywych. Trenerzy nieraz powiadają, że wolą pracować z młodzieżą zupełnie „świeżą”, która jeszcze z danym sportem czynnie się nie zetknęła, niż z taką, która już „jakoś po swojemu” gra, a zatem Utrwaliła sobie nie najlepsze „reakcje ruchowe. Także ludzie teatru dobrze wiedzą, że jeśli aktor „przejęzyczy się” na próbie, to jest bardzo prawdopodobne, że w tym samym miejscu „przejęzyczy się” na przedstawieniu. To samo odnosi się w mniejszym lub większym stopniu do wszelkiego rodzaju zapamiętywanego materiału. Stąd płynie ważna wskazówka: powtarzanie trzeba sumiennie kontrolować, gdy zachodzi wątpliwość co do jego poprawności. Przecież jednym z jego celów jest wykrycie i skorygowanie błędów i niedokładności, przekręceń i przepuszczeń. Gdy zaś odkryjemy błąd, to specjalnie, kilka razy powinniśmy powtórzyć poprawiony fragment.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.