Blog naukowy z Warszawy. Zdobądź wiedzę z języków obcych, nauki śpiewu...

POKONYWANIE UKRYTYCH BARIER

Mimo że podczas ćwiczeń, wytwarzasz w wyobraźni własny obraz w stanie doskonałego zdrowia, w umyśle prawdopodobnie, istnieje jeszcze stare programowanie, które mogło spowodować twoje dolegliwości. Z biegiem czasu, stare programowanie zostanie wymienione na nowe. Proces ten może być przyspieszony przez identyfikacje i dyfuzję starego programu. W momencie takiej identyfikacji, zrozumiesz i będziesz w stanie wyeliminować przyczynę, a nie tyko zewnętrzne objawy, twoich problemów zdrowotnych.

Opisano konkretne procedury i sposoby mające na celu zlikwidowanie źródła stresu zakłócającego zdrowie. W czasie porannych sesji, gdy jesteś w stanie rozluźnienia, lecz zanim jeszcze wyobrazisz sobie siebie w doskonałym zdrowiu, zadaj sobie pytanie. „Dlaczego mam tą dolegliwość fizyczną?” Potem pozwól, aby umysł zaczął swobodnie wędrować. Zacznij myśleć na temat twojej siostry lub brata, teściowej, przyjaciela, współmałżonka, prawnika, syna lub córki.

Ogromna większość stresów ma źródło w stosunkach międzyludzkich. Jeżeli jesteś w stanie zidentyfikować stresujący czynnik, który stanowi „zadrę” w twoim życiu, będziesz w stanie zniwelować i pozbyć się go na poziomie przyczyny.

Gdy zidentyfikujesz źródło twojego zmartwienia, jeżeli jest to osoba, to wyobraź sobie swoistą scenę przebaczenia, pojednania, lub separacji od problemu. Możesz na przykład wyobrazić sobie, że serdecznie ściskasz dłoń tej osoby lub ją całujesz. Staraj się wyobrazić wytworzenie uczucia „wzajemnego pojednania”. Zdaję sobie sprawę, że w szczególnie zaognionych przypadkach wyobrażenie sobie takiej sceny może ci przyjść z dużą trudnością, właśnie doświadczając uczucia przebaczenia, w rzeczywistości pokonujesz ukryte, wewnętrzne bariery, które odgradzają cię od normalnego zdrowia. Gdy usuniesz owe zadrażnienia w wyobraźni, usuniesz również fizyczne skutki tych negatywnych stanów umysłowych.

Teraz możesz przejść do punktu 4 w programie ćwiczenia, to znaczy do wytworzenia w wyobraźni obrazu samego siebie w stanie doskonałego zdrowia oraz wypowiadania w myśli stwierdzenia „Moje ciało i umysł są zawsze w doskonałym zdrowiu”. Następnie odlicz od 1 do 5 i otwórz oczy. Reasumując, dodałem następujące punkty do codziennych ćwiczeń porannych, które wymieniam jako dodatki A, B i C do punktu trzeciego:

– 3A. Zadaj sobie w myśli pytanie: „Dlaczego mam tą dolegliwość fizyczną”? Następnie pozwól, aby myśli dowolnie wędrowały. 3B. Gdy zaczniesz myśleć intensywnie na temat jakiejś konkretnej osoby, wyobraź sobie tą osobę.

– 3C. Wyobraź sobie, że wzajemnie sobie przebaczacie. Wyobraź sobie, że ściskacie się lub podajecie sobie ręce, uśmiechacie się, kiwacie głowami na znak wzajemnej zgody. Miej dobre samopoczucie po tym wyobrażeniu.

Zauważysz również, że po pewnym czasie wzajemne stosunki (z osobą, z którą pogodzisz się w wyobraźni) poprawią się również w życiu. Najważniejsze jednak, że spowodowałeś zmianę i usunąłeś ukrytą przeszkodę na drodze do doskonałego zdrowia.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.