Blog naukowy z Warszawy. Zdobądź wiedzę z języków obcych, nauki śpiewu...

podzial skladowy

Podział składowych przyrody Ziemi, a nawet i kosmosu na proponowane trzy kategorie: nieodnawialne, częściowo odnawialne i odnawialne uzasadnić można także i kryteriami gospodarczymi. Rzutuje to bowiem na fakt zastania przez człowieka poszczególnych zasobów w stanie mniej lub bardziej gotowym do użytkowania. Staje się przy tym oczywiste, że bacznej uwagi wymaga szczególnie zagospodarowywanie zasobów odnawialnych. Szczególnie pożądana jest znajomość zagadnień ekologicznych, oddziaływań wewnątrzśrodowiskowych, prawidłowości i powiązań biocenotycznych itp. Zasoby całkowicie lub częściowo odnawialne spełniają doniosłą rolę w kształtowaniu przyrody nieożywionej, a także pozwalają oceniać stan środowiska przyrodniczego i procesy w nim zachodzące. Oceny te, które nazwać można biotestami, powinny zajmować coraz to bardziej poczesne miejsce w rozwoju, współczesnych nauk przyrodniczych oraz praktyki gospodarczej. Na uwagę i przestudiowanie przed podejmowaniem decyzji o wszelkich antropogennych zmianach w przyrodzie — zasługują wywody Stefana Mycz-kowskiego przedstawione w książce Biosfera i jej zasoby.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.