Blog naukowy z Warszawy. Zdobądź wiedzę z języków obcych, nauki śpiewu...

panstwa konferenji sztokholmskiej

W konferencji wzięło udział 110 państw członkowskich ONZ oraz liczne organizacje międzynarodowe. Obradowano pod hasłem „Tylko jedna Ziemia”. Na konferencji dominowały rozważania na temat życia i egzystencji ludzkości, a same zagrożenia były jakby tłem poszczególnych wystąpień. Uchwalona Deklaracja Konferencji Sztokholmskiej zawiera: 7 definicji (ogłoszeń lub stwierdzeń), 26 zasad Organizacji Narodów Zjednoczonych (jest to rodzaj międzynarodowego kodeksu ochrony środowiska człowieka). 109 zaleceń adresowanych do Zgromadzenia Ogólnego ONZ, Sekretarza Generalnego ONZ, organizacji wyspecjalizowanych w systemie ONZ oraz do rządów państw członkowskich ONZ. Zalecenia przyjęte przez Konferencję Sztokholmską ujęto w ramowy program działania na rzecz środowiska, zawarto je także w sugestiach dotyczących działania na płaszczyźnie międzynarodowej. Dla realizacji tych postanowień zalecono: powołanie Rady Zarządzającej do programów środowiskowych, stałego Sekretariatu z dyrektorem wykonawczym, utworzenie Funduszu Środowiskowego ONZ, wyłonienie, w ramach Komitetu Administracyjnego ONZ do spraw Koordynacji, Zarządu Koordynacji Zagadnień Środowiskowych.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.