Blog naukowy z Warszawy. Zdobądź wiedzę z języków obcych, nauki śpiewu...

PRZEWODNIK DO CUDOWNEJ PODRÓŻY

Zrelaksuj się. Weź głęboki wdech. Przy wydechu rozluźnij swoje ciało jeszcze bardziej. Skoncentruj świadomość na skórze głowy. Wyobraź sobie przebijające ją włosy. Zanurz się wzdłuż jednego z nich pod skórę. Znajdziesz tam gąszcz cebulek…
Czytaj więcej...

Dane Portmana i Arona

Charles Portman, szef pionu oprogramowania do ICL w Computer Equipment Organization (Northwest) w Manchesterze, podzielił się też swoimi refleksjami5. Ustalił, że jego zespoły programowania przekraczają ustalone terminy mniej więcej o…
Czytaj więcej...

Wyobrażenie żołądka

Zdrowie jest stanem normalnym, choroba nim nie jest. Pomimo całej tej wiedzy, badań i postępu technicznego oraz wspaniale wyposażonych szpitali wydajemy się mniej zdrowi niż przedtem. Dzieje się tak, ponieważ nasze zharmonizowanie jest…
Czytaj więcej...

Dziecko uwieńczy naszą miłość

Dziecko uwieńczy naszą miłość - tego poglądu nie kwestionowano aż do połowy naszego wieku i nadal jest to postulat wielu młodych par. „Dziecko umocni nasze małżeństwo, udoskonali nasze szczęście, będzie ukoronowaniem naszych pragnień”, -…
Czytaj więcej...