Blog naukowy z Warszawy. Zdobądź wiedzę z języków obcych, nauki śpiewu...

Bycie drugą żoną

Zapewne słyszałaś już wszystko o jego poprzednim małżeństwie, jego pierwszej żonie, dzieciach i emocjonalnych oraz finansowych problemach, z którymi się borykali, zanim nastąpił krach. Wiesz zapewne wszystko o okresie po rozwodzie, gdzie…
Czytaj więcej...

Nie dopuścić do znudzenia

Świat nie składa sią z rzeczy ciekawych i nieciekawych, raczej umysły dzielą się na żywe i gnuśne. Dla tych, których interesuje wpływ wieku na sprawność pamięci, warto dodać, że istnieją ludzie umysłowo aktywni do późnej starości, którzy…
Czytaj więcej...

Podloze Karpat

?Pod osadami trzeciorzędu, mezozoiku i paleozoiku, na głębokości około 2000 m stwierdzono występowanie granitoidów w okolicy Bielska i Kęt oraz gabra diallagowego w okolicy Andrychowa. Wiek tych skał nie jest ustalony. Granitoidy okolicy…
Czytaj więcej...

PRZEWODNIK DO CUDOWNEJ PODRÓŻY

Zrelaksuj się. Weź głęboki wdech. Przy wydechu rozluźnij swoje ciało jeszcze bardziej. Skoncentruj świadomość na skórze głowy. Wyobraź sobie przebijające ją włosy. Zanurz się wzdłuż jednego z nich pod skórę. Znajdziesz tam gąszcz cebulek…
Czytaj więcej...

Dane Portmana i Arona

Charles Portman, szef pionu oprogramowania do ICL w Computer Equipment Organization (Northwest) w Manchesterze, podzielił się też swoimi refleksjami5. Ustalił, że jego zespoły programowania przekraczają ustalone terminy mniej więcej o…
Czytaj więcej...

Wyobrażenie żołądka

Zdrowie jest stanem normalnym, choroba nim nie jest. Pomimo całej tej wiedzy, badań i postępu technicznego oraz wspaniale wyposażonych szpitali wydajemy się mniej zdrowi niż przedtem. Dzieje się tak, ponieważ nasze zharmonizowanie jest…
Czytaj więcej...