Sceptycyzm nie jest jednoznaczny z pesymizmem

Autor używa terminów „essence” i „accident”, co należy tłumaczyć dosłownie jako (odpowiednio) „istota” i „przypadek”. Niektórych czytelników eseju terminy te wprowadziły w błąd. W rozdziale 17 autor próbuje wyjaśnić wszelkie nieporozumienia z tym związane, [przyp. tłum.] tałcają się z czegoś znanego w coś koszmarnego. Szukamy na nie srebrnych kul, które umożliwią nam pozbycie się ich w magiczny sposób.

Czytaj dalej Sceptycyzm nie jest jednoznaczny z pesymizmem

Uczenie Się całych zdań (nauka języka)

Na Zachodzie rozpowszechniła się ostatnio tzw. bezpośrednia (lub naturalna) metoda nauki języka, polegająca na tym, że uczniowie bez końca powtarzają za nauczycielem całe zdania. Metoda ta powstała jako reakcja na jednostronne kucie reguł gramatyki, słówek i przerabiania tłumaczeń. Wyniki stosowania jej są dobre, gdy grupy są małe, a celem nauczania – możliwość rozmówienia się. Gorsze wyniki uzyskuje się, gdy uczeń musi większość pracy wykonać bez pomocy nauczyciela albo gdy celem nauki jest możliwie szybkie bierne opanowanie języka. Książka i radio. Szukających nauczyciela języka angielskiego zwykle pytam:

Czytaj dalej Uczenie Się całych zdań (nauka języka)

Człowiek, ukazujący jedynie pozytywne cechy

Być może ten czy ów podejmie tę grę i będzie spełniał życzenia partnera, ale nie będzie się to odbywało dobrowolnie – raczej dla świętego spokoju. Można jednak pomyśleć, że właściwie jest to sprawiedliwe, bo w końcu on/ona był dla mnie tak miły…, bądź zareagować oporem: nie, na to się nie zgadzam, bo przecież nie łączą nas żadne interesy!

Czytaj dalej Człowiek, ukazujący jedynie pozytywne cechy

Bycie drugą żoną

Zapewne słyszałaś już wszystko o jego poprzednim małżeństwie, jego pierwszej żonie, dzieciach i emocjonalnych oraz finansowych problemach, z którymi się borykali, zanim nastąpił krach. Wiesz zapewne wszystko o okresie po rozwodzie, gdzie mieszkał, jakie miał trudności, by stanąć na nogi, do chwili, gdy spotkał ciebie. Teraz jesteście małżeństwem. Abyśmy byli dokładni, poślubiłaś jego oraz jego poprzednią rodzinę.

Czytaj dalej Bycie drugą żoną

Nie dopuścić do znudzenia

Świat nie składa sią z rzeczy ciekawych i nieciekawych, raczej umysły dzielą się na żywe i gnuśne. Dla tych, których interesuje wpływ wieku na sprawność pamięci, warto dodać, że istnieją ludzie umysłowo aktywni do późnej starości, którzy młodzieńczo się wszystkim interesują i wciąż nastawieni są na zapamiętywanie nowych wiadomości. Innych cechuje umysłowa ociężałość, która zaczyna się nieraz w młodości, pogłębia się z wiekiem, by doprowadzić do wczesnego otępienia. Człowiek inteligentny, zdrowy i nieprzemęczony jest umysłowo czujny i gotów zainteresować się prawie każdym przedmiotem. Jeżeli mimo to nudzi go tyle rzeczy, to dlatego, że niewłaściwie do nich podchodzi. Trudno na przykład, by nie znudził się nauką obcego języka ktoś, kto zaczyna od kucia słówek ze słownika i studiowania najgrubszego podręcznika gramatyki. Można wyliczyć szereg okoliczności utrudniających lub uniemożliwiających zainteresowanie się przedmiotem:

Czytaj dalej Nie dopuścić do znudzenia

Prowadzona imaginacja emocjonalna cz. III

Pewnego dnia do mojego gabinetu zgłosiła się dwudziestojednoletnia dziewczyna. Dręczyły ją niepokoje i od szesnastego roku życia zażywała środki uspokajające. Ponieważ była bardzo znerwicowana, pierwsze dwie sesje poświęciłam na ćwiczenia relaksacyjne, które zaleciłam jej wykonywać w domu. Potem zaczęłyśmy pracę w GAI, co w jej przypadku okazało się dość naturalne. Sceny „widziała” w żywych kolorach i bardzo szczegółowo.

Czytaj dalej Prowadzona imaginacja emocjonalna cz. III

Podloze Karpat

?Pod osadami trzeciorzędu, mezozoiku i paleozoiku, na głębokości około 2000 m stwierdzono występowanie granitoidów w okolicy Bielska i Kęt oraz gabra diallagowego w okolicy Andrychowa. Wiek tych skał nie jest ustalony. Granitoidy okolicy Kęt są na ogół silnie zserycytyzowane. Proces ten objął przede wszystkim porfiro- i granoblasty oligoklazu (10—15% anortytu), oprócz którego pojawiają się w nich także skalenie potasowe i albit. Gabro diallagowe zbudowane jest z zasadowego plagioklazu, diallagu oraz mniejszych ilości magnetytu, apatytu, amfiboli i serycytu. Na istnienie utworów kaledońskich w podłożu Karpat wskazują również wyniki badań egzotyków, tj. otoczaków skał magmowych i metamorficznych, które spotyka się np. w osadach kredowych w pobliżu Wadowic. Wierceniami wykonanymi w okolicy Krakowa (Batowice, Łapczyca, Woła Kalinowska i in.) stwierdzono występowanie paleozoicznych zlepieńców utworzonych zapewne w wyniku niszczenia pra-Karpat. Materiał otoczakowy wykazuje podobieństwo z analogicznymi utworami Gór Kaczawskich, m.in. znaleziono tu diabazy oraz skały zbliżone do ryolitów. W wierceniu Rzeszotary stwierdzono amfibolity, tj. skały metamorficzne, których powstanie wiąże się z przeobrażeniem diabazów i odpowiadających im tufów. Badania wieku bezwzględnego tych utworów wykazały, że powstały w okresie orogenezy kaledońskiej, około 430—460 min lat temu.

PRZEWODNIK DO CUDOWNEJ PODRÓŻY

Zrelaksuj się. Weź głęboki wdech. Przy wydechu rozluźnij swoje ciało jeszcze bardziej. Skoncentruj świadomość na skórze głowy. Wyobraź sobie przebijające ją włosy. Zanurz się wzdłuż jednego z nich pod skórę. Znajdziesz tam gąszcz cebulek włosowych. Podziękuj swoim włosom za to, że cię tak pięknie zdobią. Podziękuj skórze swej czaszki za ochronę i przekaż przez nią podziękowania dla wszystkich komórek skórnych, za ogromne usługi oddawane całemu ciału. Przesuń swoją świadomość nieco głębiej i wejdź w kontakt z czaszką. Podziękuj jej za wspaniałe wywiązywanie się z zadań. Poproś, aby przekazała te słowa uznania wszystkim komórkom tworzącym strukturę twego szkieletu.

Czytaj dalej PRZEWODNIK DO CUDOWNEJ PODRÓŻY