Blog naukowy z Warszawy. Zdobądź wiedzę z języków obcych, nauki śpiewu...

Określ skalę ważności

Przyjmij zasadę, że nigdy nie będziesz dotykać dokumentu dwa razy. Innymi słowy, jeżeli chwyciłeś list i nie wiesz w danej chwili, do jakiej teczki należy go włożyć, poczekaj i zastanów się. Nie dotykaj żadnych innych listów do momentu…
Czytaj więcej...

Sedymentacja

W trakcie sedymentacji produktów wietrzenia następuje nie tylko ich dyferencjacja według wielkości ziarn czy kolejności krystalizacji z wody, lecz również zaznacza się tendencja do zróżnicowania osadów według składu mineralnego. Tworzą się…
Czytaj więcej...

Wyrażanie swoich pragnień

Aby odnaleźć własne potrzeby, pomyśl o swojej aktualnej sytuacji. Co byś chciał zmienić, gdybyś miał czarodziejską różdżkę? Pomyśl o tym wszystkim, co powoduje, że nie jesteś szczęśliwy. Sprawdź stan swoich stosunków z innymi ludźmi, swoją…
Czytaj więcej...