Blog naukowy z Warszawy. Zdobądź wiedzę z języków obcych, nauki śpiewu...

Sprawozdanie z badań M. Szatan

Kończąc sprawozdanie z badań M. Szatan, zaznaczę jej interesujące stwierdzenie (rzeczowe, ale ważne metodologicznie), że zarówno dla uczniów jak i dla nauczycieli, skalowe podejście do „świata” ocen moralnych było czymś zupełnie nowym, a…
Czytaj więcej...

Określ skalę ważności

Przyjmij zasadę, że nigdy nie będziesz dotykać dokumentu dwa razy. Innymi słowy, jeżeli chwyciłeś list i nie wiesz w danej chwili, do jakiej teczki należy go włożyć, poczekaj i zastanów się. Nie dotykaj żadnych innych listów do momentu…
Czytaj więcej...

Sedymentacja

W trakcie sedymentacji produktów wietrzenia następuje nie tylko ich dyferencjacja według wielkości ziarn czy kolejności krystalizacji z wody, lecz również zaznacza się tendencja do zróżnicowania osadów według składu mineralnego. Tworzą się…
Czytaj więcej...

Wyrażanie swoich pragnień

Aby odnaleźć własne potrzeby, pomyśl o swojej aktualnej sytuacji. Co byś chciał zmienić, gdybyś miał czarodziejską różdżkę? Pomyśl o tym wszystkim, co powoduje, że nie jesteś szczęśliwy. Sprawdź stan swoich stosunków z innymi ludźmi, swoją…
Czytaj więcej...