Blog naukowy z Warszawy. Zdobądź wiedzę z języków obcych, nauki śpiewu...

STYLE UCZENIA SIĘ CZ. III

TRZECI STYL UCZENIA SIĘ. Ludzie reprezentujący ten styl (umownie decydenci) odbierają informacje głównie na drodze abstrakcyjnych przemyśleń. Podobnie jak przedstawiciele drugiego stylu, z zainteresowaniem wysłuchują wykładów, lekcji i…
Czytaj więcej...

POKONYWANIE UKRYTYCH BARIER

Mimo że podczas ćwiczeń, wytwarzasz w wyobraźni własny obraz w stanie doskonałego zdrowia, w umyśle prawdopodobnie, istnieje jeszcze stare programowanie, które mogło spowodować twoje dolegliwości. Z biegiem czasu, stare programowanie…
Czytaj więcej...

CO ROBIĆ, BY PAMIĘTAĆ? CZ. II

Proszę zauważyć, że ta najaktywniejsza metoda uczenia się jest nie tylko najskuteczniejsza, ale także najmniej nużąca, najprzyjemniejsza, najbardziej na- turalha. Widzieć lub słyszeć i na tej podstawie uogólniać, a potem wyciągać wnioski i…
Czytaj więcej...