Blog naukowy z Warszawy. Zdobądź wiedzę z języków obcych, nauki śpiewu...

Koncentracja materialow

W przypadku gdy w diagenezowanym osadzie powstaną pustki lub szczeliny, może dojść do koncentracji w nich minerałów powstających przez krystalizację z wód krążących w tym osadzie i ługujących z niego i otoczenia niektóre składniki. Jest to…
Czytaj więcej...

Ból programowania

Nie wszystko jednak jest radością, a świadomość nieuniknionych nieszczęść pomaga je znieść, kiedy nadejdą. Po pierwsze, należy działać perfekcyjnie. Komputer także pod tym względem przypomina dziwy z legend. Jeśli jeden znak lub jedna…
Czytaj więcej...

Zapamiętanie bodźców

Dzięki czemu bodźce te są zapamiętywane przez ogromną większość osób? „Mickiewicz” jest jedynym nazwiskiem w grupie 20 wyrazów, ponadto szczególnie silnie wiąże się z wiedzą prawie wszystkich osób badanych, jeżeli już nie z ich głębszym…
Czytaj więcej...

Andreae

?Systemy gospodarcze wyodrębnia Andreae na podstawie względnych rozmiarów poszczególnych gałęzi produkcji roślinnej i zwierzęcej czy też roli, jaką one spełniają w gospodarstwie. Główna gałąź produkcji roślinnej lub zwierzęcej wyznacza…
Czytaj więcej...

Kontrola zmian

Jeszcze innym przykładem są programy pomocnicze. Generatory danych testowych, specjalne wydruki analityczne i analizatory tablic odnośników to narzędzia specjalnego zastosowania, które można budować13.
Czytaj więcej...