Blog naukowy z Warszawy. Zdobądź wiedzę z języków obcych, nauki śpiewu...

Organizowanie odbicia pamięciowego – kontynuacja

U poszczególnych osób przebieg ten będzie albo taki jak na wykresie, albo jeszcze regularniejszy, albo też mniej regularny. Przy materiale treściowym powiązanym przebieg ten będzie zależał od tworzenia się i utrwalania dominant, a następnie punktów oparcia: tutaj treść jest czynnikiem decydującym o organizowaniu odbicia. Pewne podobieństwa jednak istnieją, chociaż nie zawsze występują wyraźnie.

Omówię obecnie eksperyment, w którym badano zapamiętanie tekstu o odkryciu języka liczb. W pierwszej chwili po przeczytaniu tekstu struktura myślowa odbicia jest dość charakterystyczna.

I. K. wypowiada się na ten temat: W pierwszej chwili wiem, że była mowa o liczbie („liczba” była dużymi literami pisana), o języku liczb. O tym było dużo i ogólnie i z tego wiele nie pamiętam. Potem o akkadyjskich matematykach. Potem pitago- rejski program świata, znowu dużymi literami. Potem litania nazwisk słynnych matematyków. Potem to, że liczba nie wyraża uczucia. Aha, gdzieś, zdaje się na końcu, o postępie, raz szybkim: a raz wolnym.

Właściwe odtwarzanie nierzadko odbywa się w sposób płynny, ciągły. Osoba odtwarzająca zatrzymuje się i w tych momentach zastanawia, czy ten, czy też tamten element był wcześniej lub później, dokonuje pewnych przesunięć, przegrupowań. Najczęściej odbywa się to w drodze wypróbowania: „To było teraz, a potem tamto, nie, nie tamto, jeszcze co innego, a dopiero potem t a m t o”, przy czym dużą rolę odgrywa czynnik ujmowania związków, zależności treściowych, nie pozbawionych czasem domieszek mniej lub bardziej świadomego konstruowania mniejszych lub większych całości.

Niezależnie od wyobrażenia sobie rozmieszczenia „mniej więcej” zapamiętanych elementów treściowych z jednej strony, a luk z drugiej strony, pozostaje często pewna, nieduża liczba e 1 e- mentów luźnych o nieokreślonej przynależności strukturalnej. A oto kilka typowych wypowiedzi o takich elementach:

Przy tekście T2: było coś o retuszowaniu czegoś: przypomina mi się coś o powolnym, jak żółwia, kroku: jeszcze coś było o tysiącleciach itp.

Przy tekście T3: probówki z zarazkami dżumy: o wygadywaniu się było coś, ale nie wiem co: kłosy zbóż czy coś takiego: jeszcze raz było o bombie atomowej itp.

Przy tekście T<: faliste wzgórza i coś jeszcze: dom bobrowy, potem gdzieś się powtarza o rozłożystych rogach jelenia, tylko nie mogę sobie, przypomnieć, co: atłas czy plusz, jakieś porównanie było z czymś: coś było o dymie z ogniska itp. Badani pamiętają, że takie elementy treściowe były, ale piszą je osobno, bo nie wiedzą, gdzie je umieścić.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.