Blog naukowy z Warszawy. Zdobądź wiedzę z języków obcych, nauki śpiewu...

OCENY MORALNE UCZNIÓW OSTATNICH KLAS LICEALNYCH

Badania ocen moralnych u licealistów przeprowadziła w r. 1967 Maria Szatan. Objęła nimi najpierw orientacyjnie 450 uczniów III Liceum Ogólnokształcącego w Sosnowcu, następnie – w badaniach właściwych – 200 uczniów tegoż Liceum z klas: X a, X b, X c, XI 5, XI c i XI d. Posłużyła się metodologią już nam znaną, jednakże wprowadziła pewne innowacje. Przede wszystkim zastosowała test wyboru, celem wyodrębnienia z listy, obejmującej 16 cech moralnych, te, które młodzież uważa za szczególnie ważne. Lista, włączona do testu, obejmowała: prawdomówność, szczerość, życzliwość, koleżeńskość, obowiązkowość, dokładność, wyrozumiałość, umiejętność współżycia, pracowitość, odwagę, szlachetność, sumienność, punktualność, prawość, tolerancję i wielkoduszność. Zadanie polegało na wyborze 10 cech najważniejszych w opinii młodzieży. Zgodnie z nią do cech takich należą: sprawiedliwość, prawdomówność, życzliwość, bezinteresowność, odwaga, wyrozumiałość, obowiązkowość, szlachetność, wielkoduszność i prawość. Z kolei autorka przeprowadziła zadanie, którego celem był: 1) wybór jednej spośród ustalonych wyżej cech, jako najważniejszej w życiu ludzi, 2) ułożenie 10 cech w układzie rangowym od najważniejszej do relatywnie najmniej ważnej. Po opracowaniu 140 zadań okazało się, że preferencje badanych przedstawiały rię następująco: 1) bezinteresowność, 2) wyrozumiałość, 3) prawdcmówność, 4) obowiązkowość, 5) życzliwość, 6) sprawiedliwość, 7) prawość, 8) szlachetność, 9) wielkoduszność i 10) odwaga. Ze względu na przewidywany rozmiar materiału naukowego do opracowań statystycznych, autorka ograniczyła przedmioty ocen do sześciu pierwszych cech z powyższej listy, tj. od bezinteresowności do sprawiedliwości.

Kolejne zadanie metodologiczne polegało na opracowaniu przewodników skalowych, jak uprzednio – w skalach pięciostopniowych. I w tej sprawie autorka oparła się na opiniach badanej młodzieży. 50 uczniów zajęło stanowisko wobec pytania, jakie sposoby postępowania w różnych sytuacjach życia znamionują ludzi ocenianych jako bezinteresownych, życzliwych, sprawiedliwych, prawdomównych, obowiązkowych, wyrozumiałych i życzliwych (1), oraz jaki zestaw orzeczeń jest stosunkowo najbardziej trafny dla różnych poziomów zachowania się, ujętych w skali pięciostopniowej (2). Dzięki temu same przewodniki skalowe stały się w pewnej mierze wyrazem opinii i dziełem licealistów. Oto opracowany w ten sposób przewodnik, dotyczący bezinteresowności, tj. cechy moralnego postępowania, uznanej przez badaną młodzież za najważniejszą:

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.