Blog naukowy z Warszawy. Zdobądź wiedzę z języków obcych, nauki śpiewu...

OCENY CECH OSOBISTYCH UCZENNIC LICEUM MEDYCZNEGO CZ. II

Niższa niż w badaniach J. Brzóski okazała się stabilność ocen krytycznych u uczennic Liceum Medycznego. Jednakże, podobnie jak w jego badaniach, poziomy ocen samokrytycznych okazały się – i to znacznie – zawyżone w porównaniu z ocenami krytycznymi. Dla całego materiału okazało się, że znaczne zawyżenie samoocen wynosi 1,78 stopnia według skali pięciostopniowej. Autorka pracy stwierdziła w związku z tą sprawą, że uczennice Liceum zdają się mieć w ogóle bardzo dobre mniemanie o sobie.

Paradoksalnie brzmi przy tym, obliczeniami poparte stwierdzenie, że relatywnie największe zawyżenie samoocen wystąpiło u uczennic jednej z klas piątych (konkretnie w klasie V a), tj. najstarszych w całym zespole osób badanych. Autorka tak oto próbuje objaśnić paradoks. Klasa ta od kilku lat miała nadzwyczaj dobrą „renomę” w Liceum, jako zdecydowanie lepsza od innych, nie sprawiająca żadnych kłopotów ani dydaktycznych, ani wychowawczych, klasa chętnie podejmująca się rozmaitych prac społecznych, jako założycielka i aktywna reprezentantka kółka artystycznego itd. Być może, że ta właśnie renoma, to szczególne wyróżnienie tej klasy w Liceum spowodowało ukształtowanie się przesadnie korzystnego mniemania o sobie. Jeśli tak, w takim razie samokrytycyzm jest nie tylko rezultatem procesu kształcenia i w ogóle dojrzewania umysłowego w określonych warunkach społeczno-kulturowych, lecz również „zwierciadła społecznego”. A zdarzyć się może, że to właśnie „zwierciadło”, a nie poziom inteligencji ogólnej i wykształcenia w istotnej mierze urabia poziom i jakość samooceny. Dotyczy to zarówno młodzieży, jak i dorosłych. U tych bowiem również tzw. dobre czy wysokie mniemanie o sobie – o własnych walorach – stanowi nierzadko odblask tego, co się o nich mówi, bez wyraźnego uzależnienia od jakości walorów osobistych, stwierdzanych samokrytycznie w chwilach, gdy do głosu dochodzi trzeźwy, zdrowy rozum.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.