Blog naukowy z Warszawy. Zdobądź wiedzę z języków obcych, nauki śpiewu...

nauka i technika

Przed nauką i techniką stawia się zadania prowadzenia badań nad nowymi technologiami, które będą zużywały mniej surowców, nie będą powodowały zanieczyszczeń i nie będą zagrażały środowisku ekologicznemu człowieka. Do czasu opracowania nowych technologii, tzw. „czystych”, konieczne jest podnoszenie poziomu minimalizacji odpadów i zanieczyszczeń występujących dotychczas. Nauki ekonomiczne muszą doskonalić społeczny rachunek produkcji: nauki przyrodnicze powinny wskazywać ekologiczne granice i uwarunkowania, a może i kierunki (we współdziałaniu z ekonomią) rozwoju sił wytwórczych, zaangażowanych do produkcji dóbr i usług dla zaspokajania potrzeb człowieka: nauki rolnicze i leśne muszą wypowiedzieć się w sprawie metod określenia optymalnej lesistości dla właściwego funkcjonowania środowiska, delimitacji użytkowania gruntów, kontroli zmian klimatycznych (np. zjawisko stepowienia kraju), stosowania nawozów sztucznych i środków ochrony roślin, melioracji przenikania zanieczyszczeń do środków żywnościowych itp. Szczególnego potraktowania wymagają relacje: praca — rekreacja — zdrowie — jakość środowiska — warunki życia człowieka.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.