Blog naukowy z Warszawy. Zdobądź wiedzę z języków obcych, nauki śpiewu...

Nastepstwo roslin

?Kolejność następowania po sobie roślin na tym samym polu nazywa się następstwem roślin. Następstwo może być bardziej lub mniej właściwe. Zależy to od tego, czy stanowisko, na które przychodzi roślina, jest lepsze, a więc zapewnia lepsze warunki jej rozwoju, czy gorsze. Z pojęciem stanowiska związany jest kolejny element organizacji produkcji polowej, jakim jest zmianowanie. Z mianowaniem jest racjonalne następstwo szeregu roślin po sobie w określonej kolejności z uwzględnieniem ich zróżnicowanych wymagań co do stanowiska oraz jakości stanowiska, jakie po sobie pozostawiają. Podstawą układania zmianowań są biologiczne cechy roślin oraz wynikająca z nich agrotechnika, która jest powszechnie stosowana w danym kraju, rejonie i okresie historycznym. Agrotechnika ta, którą można nazwać agrotechniką normatywną, wpływa w określony sposób na stanowisko, jakie pozostawiają po sobie różne rośliny. Zmianowanie ułożone z uwzględnieniem takiej normatywnej agrotechniki ma charakter normatywny. Takie normatywne, czyli typowe zmianowania można układać dla określonych gleb, określonych warunków klimatycznych, określonego poziomu techniki w rolnictwie i z uwzględnieniem takiej lub innej technologii. By móc ułożyć racjonalne zmianowanie, nie trzeba znać gospodarstwa, dla którego jest ono układane. Zmianowanie jest zatem kategorią przyrodniczo-techniczną. Na tle pojęcia zmianowania powstało pojęcie płodozmianu. Płodozmian jest zmianowaniem dostosowanym do określonego rejonu klimatycznego oraz kompleksu glebowo-uprawowego, ale ułożonym dla ściśle określonego gospodarstwa.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.