Blog naukowy z Warszawy. Zdobądź wiedzę z języków obcych, nauki śpiewu...

Najważniejsze związki nie zawsze najszybciej rzucają się w oczy

Kojarzenie na podstawie podobieństwa i kontrastu jak również na podstawie związków logicznych wymaga już pewnego wysiłku (choć w wyćwiczonym umyśle też może się odbywać automatycznie). Te właśnie związki rozumowe są charakterystyczne dla wyćwiczonej inteligencji. Im jest ona większa, tym więcej takich związków odkrywa, a tym samym ułatwia trwałe i pożyteczne zapamiętywanie.

Najważniejsze związki nie zawsze najszybciej rzucają się w oczy. To, że X i Y są jednakowego wzrostu, jest mniej ważne niż to, że X i Y są zapalonymi konstruktorami modeli latających. Stałość i powszechność związków i stosunków między znanymi faktami może być nawet przeszkodą w zrozumieniu ich ukrytej istoty. Nauczyciel pyta:

– Dlaczego ostry nóż kraje, a tępy nie? Uczniowie zdumieni takim pytaniem odpowiadają:

– Ostry nóż kraje, bo jest ostry, a tępy nie kraje, bo jest tępy.

Zjawisko to wydawało się uczniom zbyt jasne i zrozumiałe, by wymagało wyjaśnienia. Widoczny związek »ostry – kraje«, »tępy – nie kraje« tak dalece utrwalił się w ich świadomości, że nie odczuwali potrzeby poszukiwania jego przyczyn” h

A zatem to kojarzenie, które jest istotą zrozumienia i podstawą najlepszego pamiętania, polega na odkrywaniu istotnych, wewnętrznych i zewnętrznych powiązań materiału. Podobieństwa. Wspomniałem o tym, że nawet ucząc się słówek, można i trzeba myśleć, a więc przede wszystkim trzeba szukać w pamięci podobnych. Angielskie i francuskie patience – cierpliwość – powinno się skojarzyć z pasjansem, którego kładzenie jest próbą cierpliwości, i z pacjentem, który czekając w ogonku wystawiony jest na takąż próbę.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.