Blog naukowy z Warszawy. Zdobądź wiedzę z języków obcych, nauki śpiewu...

Korzystanie z diagramów przy myśleniu i projektowaniu

Stosowanie przez programistów odpowiednich form wizualnych może dać spektakularne wyniki, przy czym nie odnosi się to tylko do zadań ubocznych: stwierdzono poprawę w jakości i sprawności samego sposobu myślenia. W przyszłości skuteczne tworzenie systemów będzie się obracać wokół reprezentacji wizualnych. Najpierw opracowujemy koncepcje, używając „właściwych” obiektów i związków, a następnie formułujemy i przekształcamy nasze koncepcje w postaci serii coraz obszerniejszych modeli wyrażonych w odpowiedniej kombinacji języków wizualnych. Musi to być kombinacja, bo modele systemu mają kilka aspektów, z których każdy wywohije w umyśle inne rodzaje obrazów. Niektóre aspekty procesu modelowania nie poddają się równie łatwo jak inne dogodnej wizualizacji. Algorytmiczne operacje na zmiennych oraz struktury danych zachowają zapewne formę werbalną.

Zajmujemy z Harelem bardzo zbliżone stanowisko. Ja twierdziłem, że struktura oprogramowania nie jest osadzona w przestrzeni trójwymiarowej, a zatem nie ma jednego naturalnego sposobu przejścia od projektu koncepcyjnego do diagramu dwu- albo więcej wymiarowego. On przyznaje, a ja się z tym zgadzam, że potrzeba wielu diagramów, z których każdy dotyczy określonego aspektu, i że niektórych aspektów w ogóle nie da się dobrze przedstawić na diagramie.

W pełni podzielam jego entuzjazm do korzystania z diagramów przy myśleniu i projektowaniu. Już dawno zadawałem kandydatom na programistów pytanie: „Gdzie jest następny listopad?”. Jeśli pytanie było niezrozumiałe, to dodawałem: „Niech mi pan opowie, jaki ma pan w głowie model kalendarza”. Naprawdę dobrzy programiści mają doskonałą wyobraźnię przestrzenną: zazwyczaj dysponują geometrycznymi modelami czasu: całkiem często od razu rozumieją pierwsze pytanie, bez żadnych dodatkowych wyjaśnień. Ich modele są bardzo indywidualistyczne.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.