Blog naukowy z Warszawy. Zdobądź wiedzę z języków obcych, nauki śpiewu...

Kontrola zmian

Jeszcze innym przykładem są programy pomocnicze. Generatory danych testowych, specjalne wydruki analityczne i analizatory tablic odnośników to narzędzia specjalnego zastosowania, które można budować13.

Kontrola zmian. Jedną ze skutecznych metod usuwania usterek w sprzęcie jest ścisła kontrola procesu testowania go. Metodę tę da się też zastosować w odniesieniu do systemów oprogramowania.

Przede wszystkim ktoś musi odpowiadać za cały proces testowania. Tylko ta osoba może wyrazić zgodę na wprowadzanie zmian do części składowych systemu lub na zastąpienie jednej wersji drugą.

Poza tym, o czym była już mowa wcześniej, muszą istnieć kontrolowane kopie systemu: jedna kopia ostatnich wersji znajdująca się pod kluczem, używana do testowania: jedna kopia, będąca przedmiotem testowania, do której wprowadza się poprawki: kopie robocze w kojcu, do których ma dostęp każdy programista pracujący nad swoją częścią, wprowadzający zarówno poprawki, jak i rozszerzenia.

W modelach technicznych Systemu 360 od czasu do czasu dało się zauważyć czerwony przewód wśród standardowych żółtych. Kiedy znaleziono usterkę, robiono dwie rzeczy. Szybko ją naprawiano i instalowano daną część w systemie, żeby można było kontynuować testowanie. Każdą zmianę sygnalizowano czerwonym przewodem, widocznym na pierwszy rzut oka. Do dziennika wprowadzono informację o niej, a w tym samym czasie opracowywano oficjalny dokument, który włączano do układu automatycznego projektowania. Prowadziło to do powstania zaktualizowanych rysunków i wykazów przewodów oraz nowego panelu montażowego, w którym wprowadzano zmianę w obwodach drukowanych lub w żółtych przewodach. Teraz model fizyczny i dokumentacja znowu były zgodne, a czerwony przewód znikał.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.