Blog naukowy z Warszawy. Zdobądź wiedzę z języków obcych, nauki śpiewu...

Koncentracja materialow

W przypadku gdy w diagenezowanym osadzie powstaną pustki lub szczeliny, może dojść do koncentracji w nich minerałów powstających przez krystalizację z wód krążących w tym osadzie i ługujących z niego i otoczenia niektóre składniki. Jest to sekrecja lateralna. Niekiedy prowadzi ona do powstania żył kruszcowych lub wypełnionych minerałami płonnymi, np. kalcytem (strzałka kalcytowa), dolomitem (strzałka dolomitowa), a zwłaszcza włóknistymi odmianami halitu, gipsu, celestynu, barytu łtp. Większa siła krystalizacji niektórych składników osadów powoduje tworzenie się ich skupień (konkrecji) kosztem składników rozproszonych w osadzie. Konkrecje diagenetyczne mogą tworzyć się niemal jednocześnie z nagromadzaniem osadu (konkrecje syngenetyczne), mogą powstawać później (konkrecje epigenetycznej, a także tworzyć się w wyniku ługowania jednych składników osadu i osadzania w ich miejsce innych (konkrecje metasomatyczne). W osadach ilastych tworzą się konkrecje kalcytowe, pirytowe, markasytowe, a także sferosyderyty i septarie, tj. konkrecje przecięte szczelinami rozszerzającymi się ku wnętrzu, które bywają wypełnione kalcytem. W lessach znane są kukiełki lessowe zbudowane z kalcytu. W wapieniach, zwłaszcza w kredzie, pospolite są konkrecje krzemionkowe.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.