Blog naukowy z Warszawy. Zdobądź wiedzę z języków obcych, nauki śpiewu...

Kalkulacje roznicowe

?Kalkulacje tego rodzaju należą do kalkulacji niepełnych. Kalkulacja różnicowa polega na obliczeniu, jak zmieni się wielkość zysku brutto wskutek zastąpienia jednostki jednej działalności taką samą jednostką innej działalności. Z dwóch działalności ta będzie efektywniejsza, która da większy zysk brutto lub większy dochód bezpośredni. Jak z tego wynika, kalkulacje różnicowe ograniczają się do wyboru alternatywnego. Mogą jednak sta­nowić podstawę do projektowania względnie optymalnej organizacji gospodarstw. Wszelkie metody używane w projektowaniu organizacyjnego urządze­nia gospodarstwa mają jakieś sztuczne elementy. Podobnie i kalkulacje różnicowe oparte są na sztucznym założeniu, że zmienia się tylko jeden czynnik, który badamy, podczas gdy wszystkie inne pozostają niezmien­ne. Opierają się więc na zasadzie cełeris paribus. Jednakże w produkcji rolniczej, jak wiadomo, wraz ze zmianą jednego czynnika pozostałe zmie­niają się również choć nieraz nieznacznie. W kalkulacjach różnicowych jesteśmy bliżsi prawdy, gdyż zmieniamy wielkość podstawowego czyn­nika. Popełniamy wtedy również pewien błąd, staramy się jednak, by był on jak najmniejszy. Uwzględnianie poziomu opłacalności jest w kalkulacjach szczególnie ważne i potrzebne. Chodzi bowiem o porównywanie produkcji przed reorganizacją i po reorganizacji z uwzględnieniem z jednej strony zmian w wielkości zaangażowanych w produkcji zasobów środków i siły robo­czej, z drugiej strony zaś ewentualnych zmian, jakie zaszły w wielkości uzyskiwanej produkcji. Jeśli się uwzględnia jedynie wynik finansowy, porównanie to ma niejako tylko jeden wymiar, a mianowicie dotyczy tylko uzyskanego efektu. Dopiero zestawienie efektu z poniesionym nakładem daje temu porównaniu tak po­trzebny drugi wymiar, zapewniający plastyczność oceny.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.