Blog naukowy z Warszawy. Zdobądź wiedzę z języków obcych, nauki śpiewu...

Gwiazdy neutronowe – dalszy opis

W samym centrum gwiazdy neutronowej znajduje się jądro, które, zdaniem Ginzburga, nie przejawia ani nadciekłości, ani nadprzewodnictwa. Dalsze szczegóły wykraczają już poza ramy opracowań popularnonau-kowych, koniecznie jednak wspomnieć trzeba jeszcze o otaczających gwiazdę neutronową dwóch gigantycznej mocy polach grawitacyjnym i magnetycznym Bardzo istotnym szczegółem jest również fakt, że oś magnetyczna gwiazdy neutronowej nie pokrywa się z jej osią obrotu, co właśnie jest przyczyną powstawania tzw. efektu pulsara. (Bieguny magnetyczne gwiazdy neutronowej są bowiem jedynymi miejscami, z których strumień naładowanych cząstek może być emitowany w przestrzeń, gdyż tu tylko linie sił pola magnetycznego nie tworzą krzywych zamkniętych – przyp. tłum.). Efekt ten naśladować można by byłe przez umieszczenie w średnich szerokościach geograficznych bardzo silnego nadajnika, emitującego wąski stożek promieniowania, jego wiązka bowiem omiatałaby dookolną przestrzeń, stwarzając u oddalonego obserwatora wrażenie obserwacji źródła pulsującego raz na dobę.

Nieco wcześniej niż pulsary odkryte zostały obiekty o bardzo podobnej nazwie – kwazary. Zaczęło się wszystko całkiem niewinnie, po prostu silne, punktowe radioźródło zostało zidentyfikowane ze słabym obiek-tem optycznym. Początkowo sądzono, że jest to gwiaz-da, jednakże po zbadaniu widma tego obiektu okazało się, że wykazuje ono silne przesunięcie ku czerwieni, co, jak już wiemy, wskazuje na jego wielką od nas od-ległość, a zatem powinna to być raczej galaktyka. Nie byłoby w tym żadnej sensacji, gdyby nie to, że nowo odkryty obiekt wykazuje periodyczne zmiany jasności, i to z okresem mniej więcej jednego tygodnia, to zaś już było bardzo interesujące, więcej – wręcz niewiary-godne! Nigdy dotychczas nie obserwowano galaktyk, które mogłyby zmieniać swą jasność tak często i tak regularnie. Wyobraźmy sobie np., że nasza Galaktyka, przez którą promień światła wędruje około 100 tys. lat, zaczyna naraz regularnie „pomrugiwać” swoimi 150 mld gwiazd – toż to czysty absurd!

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.