POKONYWANIE UKRYTYCH BARIER

Mimo że podczas ćwiczeń, wytwarzasz w wyobraźni własny obraz w stanie doskonałego zdrowia, w umyśle prawdopodobnie, istnieje jeszcze stare programowanie, które mogło spowodować twoje dolegliwości. Z biegiem czasu, stare programowanie zostanie wymienione na nowe. Proces ten może być przyspieszony przez identyfikacje i dyfuzję starego programu. W momencie takiej identyfikacji, zrozumiesz i będziesz w stanie wyeliminować przyczynę, a nie tyko zewnętrzne objawy, twoich problemów zdrowotnych.

Czytaj dalej POKONYWANIE UKRYTYCH BARIER

CO ROBIĆ, BY PAMIĘTAĆ? CZ. II

Proszę zauważyć, że ta najaktywniejsza metoda uczenia się jest nie tylko najskuteczniejsza, ale także najmniej nużąca, najprzyjemniejsza, najbardziej na- turalha. Widzieć lub słyszeć i na tej podstawie uogólniać, a potem wyciągać wnioski i działać, to elementarny cykl każdego doświadczenia zarówno laboratoryjnego, jak i życiowego. Zapamiętujemy nie dzięki temu, że nadstawiamy głowy jak puste kubły do seryjnego napełniania przez rytmicznie funkcjonującego nauczyciela, ale dzięki temu, że chwytając wiadomości coś z nimi – choćby tylko w naszym umyśle – robimy: na przykład porównujemy z innymi, krytykujemy, streszczamy, ujmujemy we własne słowa, wyobrażamy sobie ich zastosowanie, włączamy je w system wiedzy. Bierne zagapianie się nie pozostawia śladów.

Czytaj dalej CO ROBIĆ, BY PAMIĘTAĆ? CZ. II