Sedymentacja

W trakcie sedymentacji produktów wietrzenia następuje nie tylko ich dyferencjacja według wielkości ziarn czy kolejności krystalizacji z wody, lecz również zaznacza się tendencja do zróżnicowania osadów według składu mineralnego. Tworzą się w ten sposób koncentracje minerałów, np. piaski i muły zasobne w złoto rodzime, kasyteryt, ilmenit, magnetyt, monacyt i inne minerały odporne na wietrzenie: boksyty zasobne w wodorotlenki glinu: żelaziaki brunatne utworzone z wodorotlenku żelazowego, rudy syderytowe, manganowe i in.: koncentracje siarczanu wapnia w postaci skał gipsowych czy anhydrytowych itp. Przykładowo wyszczególnione minerały w sprzyjających warunkach geologicznych tworzą pokłady o miąższości dochodzącej do kilkudziesięciu metrów. Można więc mówić o mineralnej dyferencjacji sedymentacyjnej, która prowadzi do tworzenia się akumulacji osadowej określonych minerałów. Mineralna dyferencjacja sedymentacyjna powoduje zróżnicowanie składu chemicznego osadów, zaznaczające się zarówno w udziale w nich głównych pierwiastków, które decydują o charakterze osadu, jak i słabiej rozpowszechnionych, a nawet śladowych.

KORZYŚCI Z TRENINGU METODY SILYY

Każdy z nas ma pewne, zaprogramowane w mózgu nawyki, które pozwalają na normalne, codzienne funkcjonowanie. Budzimy się rano, ubieramy się, wkładamy buty, myjemy zęby, jedziemy samochodem do pracy – wszystkie te czynności wykonujemy nie myśląc o nich. Metoda Silvy uczy używania umysłu do uzyskania większej świadomej kontroli nad życiem. Po ukończeniu kursu absolwenci mogą świadomie kontrolować następujące sytuacje:

Czytaj dalej KORZYŚCI Z TRENINGU METODY SILYY

U źródeł życia – kontynuacja

Twórcą pierwszej nowoczesnej teorii pochodzenia ży-cia na ziemi był w latach dwudziestych naszego stulecia radziecki uczony, A. I. Oparin. Jego zdaniem początki życia polegały na samorzutnej syntezie białko- podobnych związków organicznych, budujących stop-niowo coraz bardziej złożone układy koloidowe, tzw. koacerwaty, które z kolei przekształcały się w prymi-tywne organizmy żywe, bardzo już przypominające „prawdziwe” komórki.

Czytaj dalej U źródeł życia – kontynuacja

Wyrażanie swoich pragnień

Aby odnaleźć własne potrzeby, pomyśl o swojej aktualnej sytuacji. Co byś chciał zmienić, gdybyś miał czarodziejską różdżkę? Pomyśl o tym wszystkim, co powoduje, że nie jesteś szczęśliwy. Sprawdź stan swoich stosunków z innymi ludźmi, swoją sytuację zawodową, stan zdrowia oraz całe życie. Nie oceniając, czy takie zmiany są możliwe, wyobrażaj sobie idealną postać rzeczy. Oto masz to, co chciałeś. Chcesz właśnie tego!

Czytaj dalej Wyrażanie swoich pragnień

Powstawanie połączeń między bodźcami a reakcjami

Pozostał jeszcze do omówienia człon P (potrzeba) występujący w niektórych schematach przed Bw. Guthrie nie mówi o nim wyraźnie, ograniczając się jedynie do zaznaczenia, że organizm musi być nakłoniony do wykonywania ruchów, a to wykonywanie różnych ruchów (próby i błędy) prowadzi już do zapamiętania (wyuczenia się) ruchu skutecznego. Hull i Mowrer wyraźnie wysuwają P na początek szeregu zdarzeń prowadzących do zapamiętania. Nie uczynił tego ani Pawłów, ani Thorndike. Wyjaśniłem już wcześniej, że nie zrobili oni tego, albowiem obaj wiedzieli doskonale, że zwierzę bez „napędu” nie jest aktywne. Pawłów dostatecznie często podkreślał, że wypracowywanie odruchu warunkowego u psa sytego jest albo niemożliwe, albo trudne i daje efekt krótkotrwały. Thorndike poświęcił osobną pracę problematyce „napędowej” 41.

Czytaj dalej Powstawanie połączeń między bodźcami a reakcjami

Środowiska i narzędzia w programowaniu

Czego jeszcze można się spodziewać po gwałtownie rozwijających się badaniach nad lepszymi środowiskami programistycznymi? Instynktownie chciałoby się odpowiedzieć, że problemami, których rozwiązanie może przynieść największe korzyści, zajęto się w pierwszej kolejności i to z sukcesem. Mamy zatem hierarchiczne systemy plików, jednolite formaty plików prowadzące do jednolitych interfejsów programów i uniwersalne narzędzia. Inteligentne edytory językowe nie znajdują jeszcze szerokiego zastosowania w praktyce: uwalniają nas dziś zaledwie od błędów składniowych i prostych błędów semantycznych.

Czytaj dalej Środowiska i narzędzia w programowaniu